Søg tilskud fra Bredbåndspuljen – og få hurtigere internet

Bor du i et landområde og har under 30Mbit/s download og/eller 5Mbit/s upload, kan I gå sammen om et fælles projekt og søge Statens Bredbåndspulje om tilskud til hurtigere internet.

Næstved Kommune desuden et tilskud på 1.000 kr. pr. adresse, hvis I opnår tilskud fra Bredbåndspuljen.

Fælles projekter skal indsendes til Bredbåndspuljen senest d. 19. september. Læs mere på Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside, og kontakt dem for at få vejledning.

Fællesspisning i Sandved

Kalder hele 4262 Sandved?

Ses vi til fællesspisning i Sandved?

Gider du heller ikke lave aftensmad d. 6 April? Køb din billet til Fællesspisning i Grønbrohallens Cafeterie. Billetterne fås hos Let-Køb i Sandved. Alle dage: 7:00 – 19:00. Jernbanevej 2, 4262 Sandved

Kun: 75 kr. pr. voksen og 45 kr. pr. barn under 12 år.

Arrangør: Sandved Egnens Borger Forening og Camilla’s Mad du husker

Maden serveres kl. 18:30 og er typisk en overraskende god buffet efter Camillas valg. Camilla har ry for at lave rigtig god mad og har i mange år stået for fællesspisning på Grønbro, den tradition skal nu op og køre igen, nu vi forhåbentlig er kommet igennem Covid-19 pandemien.

Fællesspisning

Sponsore ved byfesten 2014

Tornemark landsbylaug vil gerne sige tak for alle de flotte sponsorgaver ved vores byfest 2014.

Sponsore

Super Brugsen i Fuglebjerg

Hasseris frisør i Fuglebjerg

Byens optik i Fuglebjerg

Hobbyhjørnet i Fuglebjerg

Pizza købmanden i Sandved

Pilegaardens mureentreprise

Columbine i Fuglebjerg

Cafe`Fuglen i Fuglebjerg

Mirosa blomster i Fuglebjerg

Dagli Brugsen i Bisserup

Blomsteriet i Fuglebjerg

Vi håber at se en masse feststemte mennesker til vores byfest D. 2 August 2014

Sikke En Berigende Forårs periode

at se tilbage på

Nu er de ordinære generalforsamlinger for 2012 gennemført, og foreningernes bestyrelser har etableret sig, med fornyet aktivitet til følge.

I Sandved Egnens Borger Forening er vores bestyrelse nu på 10 personer. Vi er så heldige at vi tilsammen udgør begge køn og alle aldre mellem 30 og +60, samt tilflyttere og næsten indfødte. Det giver en god bredde, når der tales om traditioner og nye aktiviteter, samt en hyggelig atmosfære og sundt sammenhold når vi udveksler erfaringer og holdninger.

D
et er ligeså dejligt at opleve det stadigt større omfang som Sandved egnens andre aktive foreninger og lokalråd arbejder i, for at udvikle og vedligeholde de aktiviteter og traditioner der kendetegner vores egn. Alene i de sidste par måneder har der været borgermøder, om så forskellige emner som forenings fitness, aktivt medborgerskab, kollektiv transport og grønne områder. Derudover er planlægningen af Sommerfest på Grønbro meget langt fremme.

Borgerforeningen er involveret i en del af forårets aktiviteter på forskellige niveauer. Pt bruger vi megen energi på at planlægge sommerfest på Grønbro. Arr. i et tæt  og inspirerende samarbejde med Sandved-Tornemark traktortræk forening. Der nu anden fest i dette dejlige samarbejde, som inspirerer og involverer hele loka området på dejligste måde.

Samtidig har bestyrelsen set SEBF markedsføring, (eller som nogen har udtrykt, manglende markedsføring), efter i sømmene. Det har medført at vi pt er ved at udarbejde en folder der præsenterer SEBF og dens aktiviteter. Vi er også påbegyndt en grundig ændring af hjemmesiden, samt ser på muligheden for at få info skilte sat op i begge ender af byen. Så ang. Markedsføring ser vi frem til en mere systematisk og målrettet måde at præsentere sebf kommende aktiviteter på, når disse tiltag er på plads.

Dannebrog er en anden og smuk naturlig måde at markere særlige begivenheder med. Det har vi nu oplevet ved adskillige mærkedage, når flaget Stig’er til tops ved købmandsgården, via et smukt samarbejde mellem en gruppe borgere på Jernbanevej og Flemming købmand, som alle bakkede op om Stig Jensen, som let og elegant har reetableret den smukke tradition i Sandved, med flaghejsning på mærkedage.

Når du passere Saltø å via broen ved rensnings anlægget, så send også en venlig tanke til Finn Bornhuus og Holsteinborg Godskontor, som i fælleskab gør det muligt for os borgere i Sandved at komme i skoven derfra.

H
vis din vej falder forbi legepladsen på Smedevænget, så giv også Christina Rasmussen en venlig tanke. Thi hun er både SEBF fortaler og bagmand når det gælder montering af de nye legeredskaber, som pt er ved at blive samlet på pladsen.

På Hotellet har Lisbet Hattesen fortsat godt gang i banko spillet. Det er tydeligt at den gruppe hun har samlet omkring sig, er vant til at arrangere og organisere bankospil. Så her kan man med god ret sige, at selvom du bliver stukket en plade og de er fulde af numre, så er der orden på tingene. Nu kan vi blot håbe på at der fortsat bliver opbakning til dette herlige initiativ, og du må meget gerne udbrede kendskabet til at der spilles banko hver anden søndag på Sandved Hotel med SEBF som arrangør.

Så er beretningen fra Sandved Egnens Borger Forening ved at rinde ud i denne omgang. Men bestyrelsen har besluttet at vi vender tilbage via nyhedsbrev regelmæssigt, og i trit med at vi har aktuelt nyt til foreningens medlemmer.

Hvis du som aktivt medlem af SEBF ønsker at modtage nyhedsbrevene direkte via e mail, så send en mail derom til undertegnede, og du vil blive sat på mail listen for nyhedsbreve. Fremtidige nyhedsbreve bliver ikke husstands omdelt, men ophænges på udvalgte steder i Sandved. Desuden kan de læses på www.sandvedborger.dk

HUSK: Sommerfest på Grønbro er i år d. 15-17 juni. Der er aktiviteter for alle generationer. Bl.a bankospil, hoppeborge, børnediskotek, adventure race, motionsløb, traktortræk, fælles spisning, levende musik, flødebolle banden, guds- tjeneste, foreningernes dag, leg uden grænser.

M.V.H. på bestyrelsens vegne
Søren D. Andersen

Renovering af Tornemark Vandværk

Da Tornemark Vandværk skulle i gang med en større renovering af den gamle vandværksbygning, havde bestyrelsen en række ønsker, som de gerne ville have opfyldt. For det første måtte selve ombygningen ikke koste for meget, den færdige bygning skulle helst være vedligeholdelsesfri, og dernæst måtte det færdige resultat gerne se ud som om, at vi her har et vandværk, der har styr på tingene, fortæller den tidligere formand for vandværket, Jens B. Clausen.

Vores gamle vandværk blev bygget i midten af 1930’erne, og som andre vandværker fra den tid, så ligner det et af de traditionelle “frysehuse”. Det vil sige en mindre murstensbygning uden vinduer, med fladt tag af beton og et gammelt iltningstårn, der ikke anvendes mere.

Som vandværk har bygningen dog opfyldt sit formål og fungeret perfekt, men da vi pludselig stod og fik regnvand ind igennem taget, og samtidig havde en del løse mursten og nogle ydervægge, der trængte til at få nye fuger ja så var der jo ikke andet at gøre end se at komme i gang.

Vi kontaktede derfor nogle af de lokale håndværkere og bad dem om at komme med et godt bud på, hvordan de kunne udføre nogle af de ideer, som vi selv havde haft til en renovering af vandværket”, fortæller Jens B Clausen.

For at få en bygning med mere højde og bedre proportioner, blev man hurtigt enige om, at det flade tag skulle væk og erstattes med en helt ny konstruktion med valmet tag, der har fald til alle sider.
Derefter blev der skruet et skelet af træ på ydersiden af bygningen, hvorpå der blev monteret en stålplade, der ikke kræver vedligehold. Men i modsætning til taget, så er pladerne her monteret vandret, hvilket giver et helt andet udseende, end man traditionelt ser med disse materialer.

Vi er et mindre vandværk på Sydsjælland med 162 forbrugere, og da vi allerede havde været igennem en større udskiftning af vores forsyningsledninger, og investeret i både en ny boring og ombygning og montering af automatisk styring af selve vandværket, ja, så var det klart, at der ikke var den store interesse i at gå i gang med de helt store investeringer i en ny vandværksbygning.
Vi er derfor rigtig glade for, at det er lykkedes for os at lave et helt nyt vandværk der kun kostede vandværket 90.000 kr. at renovere, og derudover har opfyldt alle vores krav til en pæn bygning, der ikke kræver meget vedligeholdelse og samtidig udstråler, at der er styr på tingene”, fortæller Jens B. Clausen.

Den nye formand for Tornemark Vandværk, er Jørgen Pedersen, Fyrendalvej 19, Tornemark.

Tornemark Vandværk

Fjernvarme er også en slags jordvarme 

Sammenlagt er der i 1997-98 til værk og fjernvarmeforsyning investeret knap 40 millioner kroner, og værket er hermed det største enkeltprojekt i Fuglebjerg kommunens historie. – På vegne af samtlige kommunens borgere har Kommunalbestyrelsen kautionere for dette beløb, indtil de 40 millioner efter de oprindelige beregninger skal være betalt i år 2037.

Værket kendes på den 25 meter høje skorsten, hvorfra der udelukkende udsendes ren vanddamp. Værket kører ved naturgas, som forbrændes 100 procent og ikke efterlader affaldsstoffer. Naturgassen forbrændes i 20-cylindrede stempelmotorer, der hver yder ca. 1000 hestekræfter til at trække dynamoen, der laver strømmen.
Der er 2 motorer, og begge præsterer hver for sig at frembringe 922 kilowatt strøm i timen og 1350 kW varmt kølevand. Strømmen leveres til SEAS, og det varme kølevand klarer områdets varmeforsyning. – Hver time producerer hver motor strøm, som svarer til 4 måneders elforbrug i et almindeligt familiehus. – OG det samtidigt producerede varme vand kan klare opvarmning af et familiehus i op til 2 måneder.
den 12 meter høje akkumuleringstank opbevares det varme vand til områdets varmeforsyning i de perioder, hvor SEAS betaler mindre for strømmen. Den store akkumuleringstank indeholder 880.552 liter. – Fjernvarmeforsyningen omfatter 325 husstande, og i Sandved og Tornemark er der i someren 1997 i alt nedgravet 34.400 meter fjernvarmerør. 80 grader varmt vand løber gennem rørsystemet ud til forbrugerne i området, og når vandet igen kommer retur til værket, er temperaturen ca. halveret.
Værket kører, når prisen for strøm er højest, eller hvis varmelageret er ved at være tomt, og det betyder om sommeren 4-6 timers drift i døgnet og cirka tre gange så meget om vinteren.
Næsten 90 procent af det samlede energibehov i området dækkes af Kraftvarmeværket. – Naturgasnettet leverer brændstoffet, som hentes op fra undergrunden under havet ud for jyllands vestkyst et stykke ude i Vesterhavet.

Sandved-Tornemark KraftVarmeværk (AMBA)
Brandholtvej 6A, 4262 Sandved – Telefon 55 45 24 14

Varmeværket drives som en Andelsforening Med Begrænset Ansvar med en bestyrelse, udpeget af og blandt fjernvarmeværkets brugere.

Sandved-Tornemark Kraftvarmenværk har egen hjemmeside:

www.sandved-tornemark-kvv.dk