Kontingent

Kontingent til SEBF betales 1 gang årligt, og som udgangspunkt senest 15 Februar.

Kontingentet er pr. husstand, og giver ret til at 1 myndig person over 15 år fra husstanden, er stemmeberettiget på general forsamlinger, samt berettiget til at repræsentere foreningen.

Ønskes dette af flere medlemmer pr. husstand er dette selvfølgeligt også muligt, blot der tegnes et ekstra medlemskab, til reduceret pris.

Medlemskabets pris er uændret gennem de senere år. Den lave pris er fastholdt mhp at bidrage til at borgerforeningen fortsat opleves åben for alle, der har interesse i et medlemskab.

Henvendelse vedr. kontingent indbetaling hos kasserer: Hanne Larsen på Langgade 27.

Kontingent kr. 150,00 løbet for et kalenderår 1/1 – 31/12

Kontingent SEBF
# Oprindeligt publiceret på Sandvedborger.dk