Vedtægter for SEBF

Foreningens vedtægter og navn er ændret flere gange i tidens løb.

Vedtægts ændringer foretaget i perioden 2006-2010 er sket som følge af den harmoniserings proces Næstved kommune iværksatte i kølvandet på kommune sammenlægningen i 2007, samt fordi Sandved egnens erhvervs interesser af foreningens bestyrelse vurderes, ikke længere at kunne varetages optimalt i Sandveds lille lokale handels, håndværker og borger forening.

Kendetegnende for disse års vedtægts ændringer er, at de ikke har ændret foreningens formål, blot ændret dens forpligtelser overfor de lokale erhvervs drivende, samt aktualiseret dem i henhold til hjemkommunens regler for støtte til foreninger, samt lov om bestyrelses ansvar.

Vedtægterne i deres aktuelle form er udarbejdet i tæt samarbejde med en advokat. De blev vedtaget på den ordinære general forsamling i marts 2010, med meget bred tilslutning.

De samlede vedtægter kan af foreningens aktive medlemmer afhentes hos formanden, efter nærmere aftale.

# Oprindeligt publiceret på Sandvedborger.dk